Armoede en overvloed.
 
Zijn armoede en overvloed
niet onverbrekelijk met elkaar verbonden?
Het is een diepe wetmatigheid van de sociale werkelijkheid.
De overvloed van de enen
veroorzaakt de armoede van de anderen.
Wie materieel in overvloed leeft
is doorgaans arm aan sociaalstructurele betrokkenheid.
Wie in armoede moet leven
is doorgaans rijk in weerbaarheid om te overleven.
 
De laatste decennia is de armoede van de enen nog vergroot
door de groei van de overvloed van de anderen.
De toegenomen afbouw van sociale zekerheid is het gevolg
van de groeiende onverschilligheid en onverbondenheid  
van de mensen en groepen in overvloed.
Migratie wereldwijd is het gevolg van een niet te verantwoorden
kloof tussen Noord en Zuid.
 
Wat een zegen zou het zijn:
opheffing van de spanning tussen armoede en overvloed.
Als degenen die in materiële en mentale overvloed leven
zich zouden openen voor de humane rijkdom van de armen,
zou iedereen gelukkiger worden.
Als degenen die in armoede leven zich zouden kunnen ‘empoweren’,
zou er minder geld nodig zijn voor sociale zekerheid.
 
Wanneer armoede en overvloed
nog lang zo scherp naast elkaar blijven bestaan,
zal dit leiden tot nog meer ontregelingen, radicaliseringen en ontploffingen.
Als integendeel armoede en overvloed
rechtvaardig op elkaar kunnen inwerken,
zal er overal vrede ontluiken.
 
Jean-Paul Vermassen