Een reis van hoop
 
We waren verloren, in het duister van de uitbuiting.
Onze stem werd niet gehoord, we werden monddood gemaakt.
In onze strijd om te overleven
met onze familie en kinderen
wierp de maatschappij steeds weer obstakels op.
 
Een droom ontwaakte, een ideaal groeide,
huisbedienden ontmoetten elkaar en begonnen actie te voeren
om hun lot te verbeteren
of om te vechten tegen onrechtvaardigheid
en de slavernij te doorbreken.
 
Kleine rimpeltjes van hoop
die elkaar vanuit verschillende hoeken kruisen,
kernen van energie en durf.
Die rimpels veroorzaakten een stroming - een stroom
en veegden discriminatie en eenzaamheid weg.
 
De stroom zwol aan, van streek tot streek,
van stam tot stam, van vrouwen tot kinderen,
sloopte de sterkste muren
van onderdrukking, weerstand en slavernij
in een rivier van groeiende waardigheid en rechtvaardigheid.
 
Een stroom die ons bindt met een verscheidenheid
aan talen, culturen, ervaringen,
die een synergie vormt van kracht, solidariteit en zorgzaamheid,
erin gelovend dat al de energie van het universum
samensmelt om de stroom waar te maken.
 
(Jeanne Devos)