Gerechtigheid voor allen...

"Hij zal gerechtigheid dragen
als een gordel om zijn lenden"

Zo zag Jesaja de Messias:
helemaal omkleed met gerechtigheid.
Een mooi beeld...

Bijbelse gerechtigheid is zeker niet:
de weegschaal hanteren,
het recht van de sterkste handhaven,
voorschriften naar de letter toepassen...

Ze is evenmin
oordelen naar verdienste,
verzachtende omstandigheden negeren,
voorrang geven aan wetten...

Bijbelse gerechtigheid is veel meer:
levenskansen gunnen aan élke mens,
aan al wie verdrukt wordt,
aan wie dichtbij of veraf woont,
aan wie het noodzakelijke mist
om te kunnen leven...

Bijbelse gerechtigheid
beloont volgens behoefte,
heeft aandacht voor geringen
en deelt van haar bezittingen...
ze verdedigt de zwakken,
wijst de weg aan armen
en doet méér dan haar plicht...

uit: "Kinderen van de aarde", Mia Kwanten