In vuur en vlam voor solidariteit

Solidariteit dat komt niet vanzelf,
dat
 
is nooit verworven geweest,
ook niet in het verled
en.

Solidariteit werd soms gevoeld,
even maar en dan konden grote verschillen
overbrugd worden om iets te veranderen.

Solidariteit vraagt een nieuwe mentaliteit,
een geest van oprechtheid met
een mentaliteit van : ik heb genoeg,
wat ik doe, doe ik voor u.

Solidariteit is waardering opbrengen,
zich willen inzetten voor een gezamenlijk doel,
hier in de eigen omgeving, maar
ook de ogen wereldwijd gericht.

Solidariteit vraagt openheid,
zich willen geven aan de ander,
zonder iets onmiddellijk terug te vragen.

Solidariteit smeekt om respect,
samenwerken in verscheidenheid met iedereen
met het oog op het welzijn voor iedereen.

Solidariteit is het bindmiddel
tussen mensen en hun kleine vriendenkring
om uit hun kot te komen.

Solidariteit daagt uit,
roept op om te komen tot
openheid en verdraagzaamheid.

Polle Bueckenhout n.a.v. de Sociale Kerstmarkt op de markt in Tervuren op 11 december 2010