Je medemens

Kussend als je vrouw
Spelend als je dochter
Stoeiend als je zoon
Voelend als je moeder
Redenerend als je vader
Je medemens is familie

Smachtend naar liefde
Uitkijkend naar waardering
Hopend op vriendschap
Je medemens is je wereld

Kijkend naar je glimlach
Horend naar je stem
Ruikend naar je lijf
Je medemens is dichtbij

Lijdend onder onrecht
Vragend naar water
Vechtend om brood
Zoekend naar kleding
Vragend om onderdak
Vechtend om beter te worden
Verlangend naar contact als gevangene
Huilend om de dood
Roepend om hulp
Je medemens zit om de hoek

Omgaand met een handicap
Uitkijkend naar een baan
Worstelend om mee te doen
Levend als mensen
Waarom zoek je je medemens zo ver?

Hub Crijns