Waar halen jullie het?
 
Waar haalt dat jonge koppel de energie
om met autistische kinderen op stap te gaan, elke maand opnieuw?
Omdat ze hen fantastische mensen vinden.
En omdat samen iets voor een ander doen hen deugd doet.
 
Van waar de drang van organisatoren
om in de buurt wijkontmoetingen te organiseren?
Wanneer buren elkaar kennen wordt het er plezierig wonen.
En omdat samen iets voor een ander doen hen deugd doet.
 
Waar haalt de vakbondsmilitant het lef
om voor anderen op het werk zijn nek uit te steken?
Omdat hij vindt dat de werknemer net zo goed recht van spreken heeft.
En omdat samenspannen om het beter te krijgen plezierig is.
 
Waren halen verscheidene organisaties het lef
om de plaatselijke mistoestanden op de korrel te nemen?
Omdat deze mensen geen willoze burgers zijn.
En wanneer hun inspraak en actie effect hebben, tellen ze mee.
 
Waar halen jeugdleiders het enthousiasme
om met zoveel kinderen op kamp te gaan?
Omdat elk kind hun aandacht verdient.
En omdat samen iets voor een ander doen deugd doet.
 
Waar halen al die mensen die wijsheid?
Waar zit de bron van al die deugd?
Wie heeft die mensen zo gemaakt?
 
Misschien zijn het hun ouders, hun omgeving, of hun grote
voorbeelden!
En misschien is er Iemand die ons met elkaar wil verbinden
en die in ons oor fluistert: "Geen mens mag vereenzamen".
 
Legt die Iemand in ons de overtuiging:
Elke mens is een schat. Het is aan zijn medemens om deze schat
te ontdekken.
 
(Jef Sanen)