EEN STRIJDER VAN HET LICHT kent zijn zwakke kanten.
Maar hij kent ook zijn sterke kanten.
Sommige van zijn kameraden klagen onophoudelijk: “De anderen hebben meer geluk”.
Misschien hebben ze gelijk.  Maar een strijder laat zich hierdoor niet ontmoedigen; hij zal proberen het optimale uit zijn talenten te halen.
Hij weet dat de kracht van de gazelle gelegen is in de behendigheid van zijn sprongen, en de kracht van de meeuw in de trefzekerheid waarmee hij naar de vis duikt.
De strijder van het licht heeft geleerd dat een tijger niet bang is voor de hyena omdat hij weet hoe sterk hijzelf is.
Dus gaat hij na waarop hij zich verlaten kan.  En nooit vergeet hij zijn uitrusting te inspecteren die uit 3 dingen bestaat: geloof, hoop en liefde.  Als deze 3 aanwezig zijn, aarzelt hij niet om door te gaan.
 
IEDERE STRIJDER VAN HET LICHT is wel eens bang geweest om de strijd aan te gaan.
Iedere strijder van het licht heeft in het verleden wel eens iemand in de steek gelaten of bedrogen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens een weg gevolgd die de zijne niet was.
Iedere strijder heeft wel eens geleden onder dingen die er niet toe doen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens gevonden dat hij geen strijder van het licht is.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens ja gezegd terwijl hij nee wilde zeggen.
Iedere strijder van het licht heeft wel eens iemand gekwetst van wie hij hield.
Daarom is hij een strijder van het licht; hij is door dit alles heen gegaan en heeft nooit de hoop verloren beter te worden dan hij was.
 
PAULO COELHO