Wij willen ons ertoe verbinden
het mysterie van de Heer te beleven.
Daarom zullen wij als kerk
trachten arm te zijn met de armen.
Wij zullen ons trachten te verwijderen
van al wat machtig en sterk is,
wetend dat zijn Boodschap werd uitgesproken
als Goed Nieuws voor armen en zwakken.
Wij weten dat die weg moeilijk is.
Maar moeilijk was ook de weg van het volk
door de woestijn.
De overwinning is verzekerd
want God heeft zich verbonden
met wie klein en zwak is
en aan hen het Rijk beloofd.
Wij verkondigen aan allen 
die zich de naam van Christen toeŽigenen
en allen die trouwe volgelingen van het geloof zijn
dat God geen God van Jezus Christus is
als men de mogelijkheid tot ontplooiing en geluk weigert
aan mensen, zoals die op de wereld leven.
De glorie van God
is ook vandaag de levende mens.
 
(Josť Pires, BraziliŽ)